Atlas úspěšných projektů spolufinancovaných
z Operačního programu Infrastruktura

Projekty pro zlepšení životního prostředí v České republice

V tabulce jsou zobrazeny všechny realizované projekty. Projekty je možné seřadit kliknutím na název sloupce. Opakovaným kliknutím se změní směr řazení.

Název akce   Oblast podpory Kraj Zahájení realizace Ukončení realizace Celkové náklady Příspěvek ERDF
Asanace skládky kalů - laguna Údlice - 1. a 2. etapa Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží Ústecký 01. 12. 2006 01. 10. 2007 49 720 000 Kč 37 289 992 Kč
Biocentrum - obnova slepého ramene řeky Opavy - Vrbno p. Pradědem Revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů Moravskoslezský 01. 01. 2007 01. 12. 2007 14 163 358 Kč 11 330 000 Kč
Brněnec - kanalizace a ČOV Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů Pardubický 01. 05. 2005 01. 10. 2006 138 980 953 Kč 104 101 000 Kč
Budování zařízení pro oddělené třídění odpadů z autovraků Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů Jihomoravský 01. 07. 2005 01. 04. 2006 5 760 194 Kč 1 676 500 Kč
Centrum nakládání s odpady Dlouhoňovice Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů Pardubický 01. 11. 2006 01. 07. 2007 7 854 066 Kč 5 532 000 Kč
Čištění spalin a zavedení kontinuálního měření ve spalovně nebezpečného odpadu Jihlava Využívání šetrných technologií při spalování Vysočina 01. 06. 2005 01. 11. 2005 4 740 000 Kč 1 659 000 Kč
ČOV a kanalizace Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů Vysočina 01. 09. 2005 01. 09. 2007 109 583 920 Kč 82 154 190 Kč
ČOV, rozšíření kanalizačních řadů Brnky, Holosmetky, Zdiby Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů Středočeský 01. 12. 2007 01. 12. 2007 53 309 547 Kč 39 982 163 Kč
Davle - tlaková kanalizace a ČOV Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů Středočeský 01. 09. 2005 01. 12. 2007 7 951 000 Kč 596 333 000 Kč
Dílna pro úpravu odpadů Maleč Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů Vysočina 01. 12. 2005 01. 11. 2006 4 022 100 Kč 3 351 758 Kč
Dobudování zařízení pro sběr a zpracování autovraků Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů Plzeňský 01. 10. 2005 30. 07. 2006 6 833 000 Kč 2 391 550 Kč
Dokončení kanalizace v obci Zruč - Senec - I.etapa Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů Plzeňský 01. 05. 2005 01. 06. 2006 10 112 831 Kč 7 138 373 Kč
Dolní Kounice - kanalizace a ČOV Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů Jihomoravský 01. 05. 2007 01. 05. 2008 81 135 000 Kč 52 737 750 Kč
Dotřiďovací linka Těmice Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů Jihomoravský 01. 03. 2006 01. 11. 2006 54 903 295 Kč 34 017 917 Kč
Dovybavení technologie spalovny Fakultní nemocnice Hradec Králové Využívání šetrných technologií při spalování Královéhradecký 01. 12. 2004 27. 06. 2005 7 000 000 Kč 5 250 000 Kč
Počet realizovaných projektů 221, zobrazeny projekty od 1 do 15
<< < 1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  > >>