Atlas úspěšných projektů spolufinancovaných
z Operačního programu Infrastruktura

Projekty pro zlepšení životního prostředí v České republice

Operační program Infrastruktura 2004-2006

Řídící orgán

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Praha 10, 100 10
Ústředna: 267 121 111
fax: 267 310 308
e-mail: info@env.cz
www: www.env.cz

Zprostředkující subjekt

Státní fond životního prostředí
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11-Chodov
tel: 267 994 300
fax: 272 936 597
e-mail: dotazy@sfzp.cz
www: www.sfzp.cz

Zelená linka pro žadatele v Operačním programu Životní prostředí (2007 – 2013)

Zelená linka